Det er et mangfold av aktiviteter som foregår i Bygdestua, hvor lag og foreninger foruten faste møter, arrangerer kurs, konferanser, foredrag etc.

Kursvirksomhet i regi av Bygdekvinnelaget.

Kursvirksomhet i regi av Bygdekvinnelaget.

Bygdekafè

Bygdekafè