Bygdestua, som var Hillestad’s tidligere bibliotek, er innredet til et funksjonelt møtelokale som benyttes av mange lag og foreninger. Lokalet er praktisk og velfungerende for møtevirksomhet, med behagelige salonger og store konferansebord/stoler.

Ønsker man et lokale for kursvirksomhet med faste kursdager vil Bygdestua være et godt alternativ.

En fastmontert prosjektor med lerret, samt fri Wifi står til disposisjon.

Dersom ditt lag eller forening ønsker å undersøke nærmere vedrørende eventuell leie ber vi deg søke mer informasjon hos styreleder eller en tillitsvalgt for Bygdestua.