Styret for Bygdestua 2019:

Funksjon:

Navn:

Repr. ved:

Tlf.:

E-post:

Leder

Randi Traet

Hillestad Bygdekvinnelag, Vevgruppa

98873045

bjoertra@online.no

Sekretær

Stein J. Vadet

Holmestrand Fotoklubb

41516025

j-vadet@online.no

Kasserer

Gunhild Hvidsten

Botne Historielag

48033493

gunhildhvidsten@gmail.com

Styremedlem

Knut Svebakk-Johansen

Holmestrand Trekkspillklubb

91613142

ksjohans@online.no

Styremedlem

Ingvild Stomsvik

Hillestad Bygdekvinnelag



 

Vararepresentanter 2019:

Funksjon:

Navn:

Repr. ved:

Tlf.:

E-post:

Vararepr.

Åse Kristine Guthus

Hillestad Bygdekvinnelag

90608051


Vararepr.

Anne-Lene Kiste Johansen

Botne Historielag

97116836

ahkiste@gmail.com

Vararepr.

Torhild Hyllseth

Holmestrand Fotoklubb

47266057

torhild_hyllsett@hotmail.com

Vararepr.

Anne Britt Kalleberg

Holmestrand Trekkspillklubb

90564210

abkalleberg@gmail.com

Vararepr.

Sissel Gran Haga

Hillestad Bygdekvinnelag Vevgruppa

97565773


Del denne siden