All tidligere tekst nedenfor vil også bli omarbeidet så snart vi kan, men vi lar det stå åpent til da 

Priser ved skade på inventar - disse vil også kunne bli justert framover :
Leieavtale.

Utleiedag:                                                                                 .....................................................

Avtalt utleiepris:                                                                      .....................................................

Leietaker navn:                                                                        .....................................................

Leietaker adr:                                                                           .....................................................

Leietager e-post:                                                                      .....................................................

Leietaker tlf.:                                                                             .....................................................

Betaler (dersom dette ikke er leietaker):                             .....................................................

Utleienr.:                                                                                     .....................................................

Betalingsfrist/forfallsdag:                                                       .....................................................

Avsjekkingsliste:

(alt skal være ok)

Svalskap for mineralvann: Grader ?                                .....................................................

Komfyr:                                                                                       .....................................................

Oppvaskmaskin:                                                                     .....................................................

Bestikk og dekketøy:                                                              .....................................................

Vask i lokalet:                                                                           .....................................................

Toalettpapir:                                                                             .....................................................

Kaffefilter:                                                                                 .....................................................

Nøkler:                                                                                       .....................................................

Brannrutine/rømningsveier:                                                 .....................................................

Utvendig renhold:                                                                   .....................................................

 Hillestad, den

_______________________________                           _______________________________

Leietaker sign.                                                                                  For Bygdehuset Fjellhall

  • Ett eksemplar arkiveres hos styre-repsesentant og ett leveres leietaker

Registrering av vakter:

Navn:                                                                                            Alder:

...........................................................                           ……………….

...........................................................                           ……………….

...........................................................                           ……………….

...........................................................                           ……………….

...........................................................                           ……………….

...........................................................                           ……………….

...........................................................                           ……………….

...........................................................                           ……………….

...........................................................                           ……………….

...........................................................                           ……………….

Dersom du ønsker å leie på Fjellhall kan du kontakte:

Irene Lønn Hvitsten på tlf 410 00 764, Arve Tomt på tlf/sms/msg 911 25 436 eller i epost til - arve.tomt@live.no

Leiepriser er under revisjon. Dessverre må vi øke disse, da driftskostnadene har steget betraktelig den siste tiden. Ta kontakt med Arve 


Del denne siden