Høsten 2007 ønsket noen entusiaster fra Hillestad Bygdekvinnelag og etablere en vevgruppe. I første omgang måtte man søke etter egnet lokaliteter, og flere alternativer ble vurdert. Dette var blant annet Reidvintunet, hønsehuset på Nordre Hegg gård, loft på Kalager gård og uthus på Bakke gård. Valget falt til slutt på et lokale i uthuset på Bakke gård, og 1. september 2008 ble den offisielle stiftelsesdatoen. 

Bygdekvinnelaget var i besittelse av fire vevstoler, som ved hjelp av nevenyttige  bydgefolk ble montert opp. En viss økonomisk støtte ble gitt av Bygdekvinnelaget slik at nødvendig utstyr og materiell kunne kjøpes inn. Vevgruppen hadde tilhold her fra 2008 og frem til 2012. Det kunne være kalde kvelder og trangt om plassen. Dessuten var det kostbart å varme opp lokalene, slik at i mars/april 2012 ble det besluttet og flytte inn på loftet i Bygdestua på Fjellhall hvor de frem til dags dato har tilhold.