Bygdehuset Fjellhall ble opprinnelig bygget av Hillestad Ungdomslag og sto ferdig i 1907, året etter at Ungdomslaget ble stiftet.

I mange år ble huset benyttet til Hillestad Ungdomslags arbeid og sosiale sammenkomster, samt av mange andre lokale lag og foreninger. 

Utover på 1960 tallet ble det mindre aktivitet i Ungdomslaget, og på slutten av tiåret ble møtevirksomheten innstilt.

Det resulterte i en svært vanskelig situasjon for Bygdehuset, og som til slutt endte med at huset ble lagt ut for salg. Dette førte til sterke reaksjoner fra mange bygdefolk, og på initiativ fra Arne Guthus, Jan Lunde og Arne Johansen ble det avholdt et folkemøte på Fjellhall hvor man besluttet at Fjellhall skulle bestå som bygdefolkets møtested. Andelslaget Bygdehuset Fjellhall AL ble etablert med sitt første styre, som foruten leder Arne Guthus besto av Jan Lunde, Arne Johansen, Hans Jørgen Solberg, Erling Sletten, Berit Tronrud og Signy Solberg.

Nå startet en omfattende og nødvendig restaureringsjobb for å få huset opp på et akseptabelt nivå. Bl.a. ble en sidebygning revet, og ny stor parkeringsplass ble opparbeidet. Alt utført med stort engasjement av bygdefolket.

I 1981 ble det på ny gjennomført en større restaurering, denne gang av kjøkken og gang. Men den viktigste begivenhet på dette tidspunktet var allikevel beslutningen om å reise et nytt tilbygg for å beholde biblioteket i Hillestad. Den andre februar 1982 kunne den offisielle åpningen finne sted og med stor anerkjennelse fra bl.a. kommunen. I 1990 ble dessverre Biblioteket besluttet nedlagt av Bystyret til tross for en lang kamp fra Fjellhall sin side.

Nye dugnader ble gjennomført i 1984 og 1989 hvor henholdsvis Lillesal og Storesal ble renovert. I løpet av 1995 ble Storesal og Garderobeavdelingen med Sanitæranlegg utvidet slik at kapasiteten til å ta imot større selskap var til stede. Utvidelse av kjøkken ble foretatt i 2003, og siste større restaurering ble foretatt da scenen ble utvidet og fikk et ansiktsløft.

Mye av disse arbeidene ble finansiert av bidrag og egne inntekter, men også av en omfattende dugnadsånd av alle som ønsket at Bygdehuset skulle fremstå på en best mulig måte.

I løpet av 2019 vil man også installere luft til luft varmepumper, både i Storesal og i Bygdestua. Dette vil forhåpentligvis spare Bygdehuset for store strømutgifter.

Kilde: Informasjonen på denne siden er et utdrag av Prolog skrevet av Anne Berit Finden og fremført på Andelslagets 50-års feiring.

Del denne siden