Årsmøte på Bygdehuset Fjellhall for året 2020 avholdes torsdag 30.09.2021 kl 18.00. Regnskapet er under revisjon. Enkel bevertning. for Bygdehuset Fjellhall

10. nov, 2020

TIL LEIETAKERE PÅ BYGDEHUSET FJELLHALL SAMT BYGDESTUA OG VEVSTUA.

NB! Denne informasjonen er kun et utdrag fra FHI’s Veileder vedr. Arrangementer på offentlig sted. Arrangør (leietaker) plikter å sette seg inn i alle forskrifter og anbefalinger beskrevet på FHI sine hjemmesider.
Kommunen kan i tillegg innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen både for private sammenkomster og for arrangementer. Se nettsiden til Holmestrand kommune for informasjon om lokale tiltak.


Anbefalinger og forskriftsfestede krav om samlinger og arrangementer.
Fra og med 9. november kl. 00.00 gjelder følgende:
• Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler Inntil 20 personer Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.

• Arrangementer innendørs uten fastmonterte seter Opptil 50 personer Kirke, moske, konsert, lokal forestilling, konferanse, foreldremøter på skolen, innendørs markeder og messer
Antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster. (Avstand på 1 meter skal kunne holdes for alle typer sammenkomster)

Krav til arrangør:
En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19 forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
Arrangøren er ansvarlig for:
• å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Lister med kontaktinformasjon til deltakere skal slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt
• å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
• å følge relevante standarder om smittevern
• å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

11. mai, 2020

Vi ber om at alle utviser stor forsiktighet, og leser og følger oppslag og instruks som er lagt ut på forskjellige steder i lokalene (vennligst la disse ligge slik at også andre kan lese). For å lette det omfattende arbeidet med renhold og desinfisering som utføres av utleier, ber vi brukerne forholde seg til nødvendige tiltak som beskrevet under.

- ALLE BRUKERNE PLIKTER Å LESE OG FØLGE INSTRUKS SOM ER LAGT UT I LOKALENE. DETTE ER EN VEILEDER FRA NORSK MUSIKKFORBUND, MEN ER OGSÅ GENERELT GJELDENDE FOR ANDRE BRUKERE.
- DET ÅPNES NÅ FOR AT LEIETAKER KAN BENYTTE KJØKKEN SAMT SALONG I GANGEN OG SANITÆRANLEGG.
- ALL SERVICE OG BESTIKK SKAL, SOM ALLTID, DAMPES ETTER RENGJØRING. BENYTT ENGANGSHANSKER NÅR UTSTYR TAS UT AV MASKINEN OG SETTES TILBAKE I SKAP. (Hansker er tilgjengelig på kjøkken)
- ETTER BRUK AV STOLER/BORD I STORESAL OG BYGDESTUA SKAL DESINFISERING AV OVERFLATER UTFØRES AV BRUKERNE.
- I VEVSTUA SKAL BRUKERNE SELV DESINFISERE ALLE OVERFLATER ETTER BRUK.
- OVERFLATE DESINFEKSJONSMIDDEL SAMT ENGANGSKLUTER ER PLASSERT PÅ BORD I ROMMET TIL VENSTRE FOR SCENEN.
-
NB! ALLE PLIKTER Å MELDE FRA TIL IRENE (PEDELL) PR. SMS ELLER TELFON NÅR LOKALENE BLIR BENYTTET. TLF.: 410 00 764.

Styret i Bygdehuset Fjellhall.

Bygdehuset Fjellhall fremstår i dag som et moderne grendehus som er godt utstyrt for mange anledninger. Huset egner seg godt til både større og mindre arrangement som bryllup, konfirmasjoner, minnesamvær, jubileumsfeiringer eller møtevirksomhet for foreninger og lag.

Du vil finne en utleieenhet som er tilpasset ethvert behov, og som er rikelig utstyrt for enhver anledning.

 Grendehuset er lokalisert svært sentralt i vår nye storkommune og kan benyttes av alle som måtte ha behov for et møtested eller arrangement. 

Besøksadresse: Hvittingfossveien 337, 3089 Holmestrand.

 

 

 

 Webmaster: Hans Olav Bøe