Utleieregler for Bygdehuset Fjellhall

Den person som har signert leieavtalen er til enhver tid  ansvarlig for at utleieregler samt vedlagte husreglene følges.

 1. Leietager skal være min. 30 år for å leie Fjellhall til arrangement. Unntaket er ved bryllup, barnedåp o.l. Ved enkelte anledninger kan Utleier kreve at leietager sørger for eget vakthold i forbindelse med arrangement. De kan kreves inntil 1 vakt pr. 10 gjester. Navn og alder på vakter føres opp på vedlagt liste. Det påpekes at ansvarlig leietager samt vakter er de siste som forlater lokalet.
 2. Husleien skal være betalt senest på forfallsdagen   (7 dager etter utleiedato).
 3. Innbetalingen skal være merke med:
      a Utleienr.
      b Leietager navn
 4. Det gis ikke anledning til å avtale annen leiesum enn den gjeldende, der vask  er inkl.
 5. Nøkkel leveres tilbake til pedell
 6. Bord og stoler skal vaskes/tørkes og stå oppsatt på bordene etter bruk og gulvene skal kostes og eventuell tilgrising vaskes.                           
 7. Alt brukt servise, bestikk og glass må vaskes opp og dampes i oppvaskmaskin.
 8. Alt medbrakt, som flasker, esker, mat mm. skal fjernes før lokalet forlates
 9. Søppel skal kastes i container ute.
 1. Skader på huset, inventar og utstyr skal rapporteres til pedell og erstattes etter faste takster
 2. Leietager må selv sørge for ro og orden under sitt arrangement. Musikken skal slutte kl. 0100 og lokalet bør være tomt kl. 0200.
 3. Alle utgangsdører skal sjekkes før lokalet forlates. (kjøkkendør, hoveddør og scenedør)
 4. Bygdehuset Fjellhall fraskriver seg et hvert ansvar for skader som måtte oppstå på egne eiendeler, matvarer etc. som ikke direkte kan legges utleier til last etc.


Pedell: Irene Lønn Hvidsten,  .Tlf. 33397630,  Mobil: 410 00 764, 

Utleiedag:                                                              .....................................................

Avtalt utleiepris:                                                  .....................................................

Leietaker navn:                                                    .....................................................

Leietaker adr:                                                       .....................................................

Leietager e-post:                                                 .....................................................

Leietaker tlf.:                                                         .....................................................

Betaler (dersom dette ikke er leietaker):     .....................................................

Utleienr.:                                                                .....................................................

Betalingsfrist/forfallsdag:                                 .....................................................

Avsjekkingsliste:

(alt skal være ok)

Svalskap for mineralvann: Grader ?              .....................................................

Komfyr:                                                                   .....................................................

Oppvaskmaskin:                                                  .....................................................

Bestikk og dekketøy:                                         .....................................................

Vask i lokalet:                                                       .....................................................

Toalettpapir           :                                                          .....................................................

Kaffefilter:                                                              .....................................................

Nøkler:                                                                    .....................................................

Brannrutine/rømningsveier:                            .....................................................

Utvendig renhold:                                                .....................................................

Hillestad, den

_______________________________                           _______________________________

Leietaker sign.                                                                                  For Bygdehuset Fjellhall

 • Ett eksemplar arkiveres hos pedell
 • Ett eksemplar leveres utleier

Registrering av vakter:

Navn:                                                                 Alder:

...........................................................                     ……………….

...........................................................                     ……………….

...........................................................                     ……………….

...........................................................                     ……………….

...........................................................                     ……………….

...........................................................                     ……………….

...........................................................                     ……………….

...........................................................                     ……………….

...........................................................                     ……………….

...........................................................                     ……………….

..........................................................

 

..............................................

Bestikk og dekketøy:............................................

Vask i lokalet:.....................................................

Toalettpapir:.......................................................

Kaffefilter:..........................................................

Nøkler:...............................................................

Brannrutine/rømningsveier:..................................

Utvendig renhold:................................................

 

Hillestad, den

 

__________________________________                           _________________________________________

Leietaker sign.                                                                                  For Bygdehuset Fjellhall

 • Ett eksemplar arkiveres hos pedell

 • Ett eksemplar leveres utleier