Styret og komiteer 2018...
 

Styret:

Leder:                          Hans Olav Bøe, fungerende       2018 og 2019

Sekretær:                    Hans Olav Bøe                         2018 og 2019

Kasserer:                     Leon Teien                              2018 og 2019

Styremedlem:             Nina Hegge                             2018 og 2019

Styremedlem:             Arne Kristian Solberg               2018 og 2019

Styremedlem:             Gunnar Finden                        2018 og 2019

Varamedlem:             Espen Finden                           2018 og 2019

Varamedlem:             Irene Lønn Hvidsten                 2019 og 2019

      

Revisorer:

Gjenvalgt:   Sæming Rustad              

Gjenvalgt:   Terje Engen                                               

Brannvernleder:

Gjenvalgt:   Kristoffer Næss                       

Valgkomite:

Vigdis Rønningen (ny)                               (2018-2020))                          

Solfrid Enerhaugen                                    (2018)                               

Turid Næss                                                (2018-2019)

Representant til 17.mai-komite:

Gunnar Finden                                           ut (2018)

Vararep.

Kristine Monrad                                         ut (2018)